Sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas stijgen

Als gevolg van de gestegen energieprijzen zullen de sociale tarieven tijdens de eerste drie maanden van volgend jaar opnieuw de hoogte in gaan. Voor elektriciteit gaat het om een stijging met gemiddeld 8,2 procent, bij aardgas is het 10,5 procent. Dat meldt de federale energieregulator Creg.

Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor bepaalde categorieën personen of huishoudens, zoals mensen met een leefloon. Hoe hoog die tarieven liggen, wordt om de drie maanden vastgelegd door de Creg.

In de maanden januari, februari en maart 2022 zullen die tarieven dus met gemiddeld 8,2 procent (elektriciteit) en 10,5 procent (aardgas) stijgen in vergelijking met de huidige prijzen.

De Creg wijst erop dat de prijsstijgingen enkel door plafonneringen enigszins binnen de perken zijn gebleven. 'Zonder deze plafonneringen waren de tarievenstijgingen gemiddeld 33 procent voor elektriciteit en 194 procent voor aardgas', klinkt het.

Naar aanleiding van de coronacrisis werd het sociaal tarief uitgebreid, waardoor er naar schatting een miljoen gezinnen gebruik van kunnen maken. Die uitbreiding is intussen verlengd tot eind maart 2022.