top of page

Energieakkoord: btw-wijzigingen - verlenging verlaagd btw-tarief

25 mrt. 2022

Op 18 maart heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd in het kader van het energieakkoord.

Onder meer volgende maatregelen werden genomen:

1. De verlenging van het verlaagd tarief van 6% voor de afbraak en wederopbouw van particuliere woningen in het ganse land met 1 jaar (tot en met 31 december 2023). Lees hier het artikel 'Voorwaarden voor afbraak & heropbouw van een privéwoning aan 6%' voor meer informatie.

2.Verlenging van het verlaagde btw-tarief van 6% tot 30 september 2022 voor de levering van elektriciteit in het kader van residentiële contracten.

3.Invoering van een tijdelijke verlaagd btw-tarief van 6% tot 30 september 2022 voor de levering van aardgas en warmte via warmtenetten. Ook deze verlaging geldt louter voor huishoudens.

4. De invoering van een verlaagd btw tarief van 6% vanaf 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen, ook voor woningen die nog geen 10 jaar in gebruik werden genomen. Dit betekent dat nu ook bij nieuwbouwprojecten deze investeringen aan 6% btw kunnen.

bottom of page